×
Information
Allmän information om föreningsbidrag 2019
På dessa sidor presenteras Laholms kommuns bidragsnormer och för de flesta bidragstyper tillåter vi att ansökan registreras direkt på
denna sida. Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken "Mer info" i anslutning till bidragets presentation nedan.
Läs mer om våra bidrag och allmänna bestämmelser om bidrag till ideella föreningar i Laholms kommuns författningssamling 7.8.
Sök föreningsbidrag via webben (Gäller endast testgrupp)
För de föreningar som önskar registrera sina ansökningar direkt via denna sida, gäller att man måste ha tillgång till ett unikt användarnamn och ett lösenord.
Användarnamn och lösenord får du genom att kontakta Kalle Hansson e-post tel: 0430-159 72.
Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för sina bidrag samt se status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.