Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Registreringsformulär
* Required fields
Contactinformation
Approval C/O
............................................................
 
Other information
Choose activities
Members information
AgesTotaltPojkarFlickor
0 - 6
7 - 20
21 - 25
26 -
Addresses
Kontaktperson (Optional registration)
Ordförande (Mandatory registration)
Sekreterare (Mandatory registration)
Kassör (Mandatory registration)
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har du några frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Carl Fredrik Stefansson, Fritidsenheten tel: 0430-159 72.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .